Kosztorysy podwykonawcze

Kosztorysy powykonawcze Łódź to obok kosztorysów ofertowych, wstępnych, inwestorskich kosztorysy usankcjonowane obowiązującym prawem budowlanym. Ten szczególny i ważny dokument, zastosowany w przypadku niemożności dokładnego określenia zakresu robót do wykonania przed przystąpieniem do ich realizacji zawiera rzeczywiste koszty poniesione podczas okresu realizacji inwestycji potwierdzone w:

 

  • umowie pomiędzy Inwestorem a wykonawcą,
  • kosztorysie ofertowym,
  • dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej,
  • dzienniku budowy,
  • paragonach i fakturach VAT od dostawców materiałów budowlanych i podwykonawców,
  • książce przeprowadzonych obmiarów obiektu po zakończonej budowie.

Kosztorys powykonawczy służy do oceny wartości wykonanych prac budowlanych, rozliczeń pomiędzy Inwestorem i wykonawcą (wyliczone na jego podstawie wynagrodzenie jest ceną ostateczną) oraz rozliczeń z innym podmiotem finansującym inwestycję, dlatego też dokument powinien być jednoznaczny i czytelny dla wszystkich podmiotów biorących udział w procesie budowy. Kosztorysowanie powykonawcze Łódź to usługa w naszej ofercie, podczas której wykorzystujemy bogate doświadczenie i wysokie kwalifikacje naszej kadry i opracowujemy sprawnie, rzetelnie i terminowo dokumenty w przystępnej i zrozumiałej dla każdego formie.

 

Do skorzystania z naszych profesjonalnych usług zapraszamy osoby fizyczne, deweloperów, architektów, biura projektowe, banki.