Usługi

Nowość

Oferujemy zastąpienie działu ofertowania czyli przygotowujemy zapytania ofertowe do konkretnych/wybranych podwykonawców i podajemy warianty cenowe. Zamieniemy działy przygotowania produkcji dla firmy wykonawczych, pomagamy wybrać konkretnych podwykonawców i konkretne rozwiązania technologiczne.

Kierownik budowy

Kontroluje prowadzone prace budowlane na wszystkich etapach budowy, zwłaszcza prace budowlane ulegające zakryciu lub zanikające. Etapy kontroli są ustalane z Inwestorem na początku lub w trakcie trwania budowy.

Przeglądy okresowe budynków

Wykonujemy obowiązkowe okresowe przeglądy techniczne budynków mieszkalnych, usługowych, użyteczności publicznej, obiektów budowlanych: roczne, pięcioletnie, „wiosenne” i „jesienne”, przeglądy doraźne