Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski to usługa, którą kierujemy do inwestorów zlecających budowę obiektów użyteczności publicznej i budynków wielorodzinnych o kubaturze równej lub przekraczającej 2500 m3, zlecających rozbudowę lub przebudowę budynków o wysokości większej niż 15 m, którzy inspektora powołać muszą (wszystkie rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest od inwestora stworzenie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego określa Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) oraz dla inwestorów budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub innych niewielkich obiektów, którzy inspektora powoływać nie muszą, jednakże z wielu względów warto, by to uczynili.

Dlaczego warto skorzystać z nadzoru inwestorskiego?

Jako firma z szeroką wiedzą techniczną, znajomością obowiązujących przepisów i wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów, dokładamy wszelkich starań, by chronić interesy Inwestora. Reprezentując go na placu budowy, sprawdzamy czy proces budowy odbywa się zgodnie z projektem architektonicznym i z przepisami prawa, sprawdzamy poprawność wykonania robót budowlanych, bierzemy udział w próbach, dokonujemy odbiorów robót budowlanych, bierzemy udział w odbiorze gotowych obiektów i w przekazaniu do użytkowania, czuwamy nad usuwaniem ewentualnych usterek i wad, zatwierdzamy poprawki, nadzorujemy rozliczenia i finanse budowy.

Nadzór inwestorski Łódź odgrywa ważną rolę w procesie realizacji – powierz ją specjalistom! Nasi inspektorzy spełniają wszystkie wymagania określone w Ustawie z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.